Posts tagged ‘Harmoni Keluarga’

June 23, 2009

Hak-Hak Suami dan Isteri

Karya: Prof. Ibrahim Amini

Harga: Rp 48.000,-

Penerbit: Cahaya

Rasulullah Saw bersabda:

“Tak ada bangunan yang lebih dicintai Allah Swt daripada bangunan pernikahan.”

Ya, apabila suami isteri melaksanakan kewajiban masing-masing, setelah terlebih dahulu mengetahuinya dengan jelas, niscaya atmosfir kehidupan keluarga akan terasa bagaikan surga. Sebaliknya, apabila masng-masing pihak tidak menaatinya atau tidak memenuhi kewajibannya, sesuai dengan syariat Allah, pasti akan berkecambah benih-benih perselisihan dan permusuhan. Faktor pemicu paling dominan bagi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga adalah minimnya pengetahuan pihak suami atau isteri seputar peran yang harus dijalankan masing-masing.

read more »

May 6, 2009

FIKIH SEKSUAL

Sehat dan Nikmat Bercinta Sesuai Syariat

buku_fiqh-sesksualKarya : Majdi Muhammad & Aziz Ahmad al-Aththar

Harga : Rp 32.900,-

Penerbit : Zaman

Nabi Saw. bersabda, “Sesungguhnya seorang suami yang memandang istrinya dan istrinya pun memandangnya (dengan syahwat), maka Allah akan memandang dua insan tersebut dengan pandangan rahmat. Dan jika suami itu memegang telapak tangan istrinya dengan maksud mencumbunya atau menjimaknya, maka dosa-dosa kedua insan itu akan berjatuhan dari sela-sela jemarinya.”  (HR Maisarah bin Ali dan Imam Rafi’i dari Abu Said al-Khudri).

read more »